A A A

OVER-ONS.png

Over ons

Gebiedsteam Leeuwarderadeel van start

03-09-2014

Maandag 1 september 2014 is de intentieverklaring, tot deelname aan de ontwikkeling van het gebiedsteam in de gemeente Leeuwarderadeel, ondertekend.

Deze intentieverklaring is getekend door wethouder Cees Vos van de gemeente Leeuwarderadeel en negen bestuurders van de deelnemende organisaties; MEE Friesland, Palet, Zorggroep Alliade / Wil, Thuiszorg Het Friese Land, Welzijn Centraal, Stichting Welzijn Middelsee, Bureau Jeugdzorg, GGD Fryslân, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Per 1 januari 2015 draagt de overheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van (Jeugd)zorg en welzijn over aan gemeenten. Daarnaast worden door het Rijk minder financiële middelen beschikbaar gesteld. Om ervoor te zorgen dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld mee te blijven doen aan de samenleving, ondanks eventuele beperkingen, moeten we anders gaan denken en werken. Eén van deze veranderingen is het gebiedsteam.

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de opzet en invulling van dit gebiedsteam. Het inrichten van dit team is een uitdagende opdracht. Het bijzondere van dit gebiedsteam is dat zowel welzijnsinstellingen als zorginstellingen deelnemen. Samen met de deelnemende organisaties geeft de gemeente Leeuwarderadeel invulling aan een integrale aanpak gericht op Wmo, (Jeugd)zorg en Participatie.

Vanaf 1 september is het gebiedsteam gestart en werkt het team aan de nieuwe werkwijze. Eén van de belangrijke uitgangspunten is: één gezin, één plan, één regisseur en één budget. In oktober 2014 wordt het gebiedsteam daadwerkelijk de toegangspoort voor nieuwe cliënten.

 

Dit bericht is afkomstig van de website van de Gemeente Leeuwarderadeel.

 

gebiedsteam.JPG

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: