A A A

OVER-ONS.png

Over ons

Meer aandacht voor doof- en slechthorendheid

15-10-2015

Om in de samenleving meer aandacht te creëren voor slechthorend- en doofheid, organiseert Oorizon, team van deskundigen op gebied van doof- en slechthorendheid van Palet, samen met onder andere Hoor Friesland, Pento en een audicien, informatiebijeenkomst op diverse locaties in Noordwest Friesland. Op 22 oktober vindt er een bijeenkomst plaats in woonzorgcentrum De Hofwijck in Leeuwarden. Doven en slechthorenden, familieleden of mantelzorgers uit de wijk, maar ook bewoners van De Hofwijck zijn van harte welkom.

 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen slechthorendheid accepteren als een probleem wat bij ouderdom hoort. Toch leidt slechthorend- of doofheid regelmatig tot eenzaamheid en contactverlies. Men verliest het contact met de omgeving en participeren wordt moeilijker.

 

Palet wil  meer aandacht krijgen voor het bevorderen van goeie communicatie bij slechthorenden en doven. Dit betekent dat iedereen, zowel medewerkers, mantelzorgers en zorgbehoevenden gehoorproblemen zou moeten kunnen signaleren en op de hoogte moet zijn van de mogelijkheden. Wanneer we hier samen mee aan de slag gaan, maken we samen een stap in het bevorderen van het welzijn van ouderen met gehoorproblemen. Het kan het leven van iemand met gehoorproblemen verrijken; namelijk meer eigen regie en betere mogelijkheden tot participatie in de maatschappij.

Naast bijeenkomsten voor wijkbewoners, worden ook medewerkers extra geschoold.

 

De informatiebijeenkomst is bedoeld om de kennis bij mensen over gehoorproblemen te vergroten en te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de communicatie te verbeteren. Een ieder in de wijk die vragen heeft over dit onderwerp, meer kennis wil vergaren of een vraag heeft over zijn of haar eigen gehoorproblemen, is van harte welkom.

 

Datum:  22 oktober 2015

Tijdstip: van 14.30 tot 16.00 uur.


Activiteiten
:

 

  • Interview ervaringsdeskundige ‘plotsdoof en de gevolgen’
  • De ‘Hoor belevingswand’
  • Informatie stands met o.a. hulpmiddelen en Oorizon
  • Inschrijfmogelijkheid voor preventieve hoortest

Locatie: Woonzorgcentrum De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2 te Leeuwarden.

 

Ook in de overige wijken in Leeuwarden worden bijeenkomsten georganiseerd. Houd de website van Palet in de gaten voor de planning in 2015 en 2016.


Oorizon.jpg

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: