A A A

OVER-ONS.png

Over ons

Meer oog voor gezondheid in de wijk

02-06-2015

Sinds anderhalve maand bundelen de wijkgerichte verpleegkundigen (S1) van Palet en Thuiszorg het Friese Land de krachten met de sociale wijkteams van de Coöperatie Amaryllis in Leeuwarden. In de samenwerking wordt ingezet op signalering en preventie én wordt ingezet op verbinding van het sociale,  het medische en het zorgdomein. De wijkgerichte verpleegkundige is een nieuwe vorm van wijkverpleging naast de al bestaande persoonsgerichte wijkverpleging.

Specifiek doel van de wijkverpleegkundige is om de risico’s op gezondheidsklachten in de wijk of het dorp te verminderen. Die zijn vaak niet alleen lichamelijk, maar ook psycho-sociaal.  Het sociaal wijkteam richt zich daarnaast op een breder werkveld waarbij bewoners met alle vragen die zij in hun leven kunnen tegenkomen terechtkunnen. Denk daarbij aan financiën, gezin en relatie, werk, dagbesteding en meer.

 

Een voorbeeld: Bij een bewoonster moest het eten iedere avond in de magnetron gezet worden. Daarvoor kwam voorheen iedere dag een verzorgende langs. Sinds kort doet, na bemiddeling van de wijkverpleegkundige of het sociaal wijkteam, een andere buurtbewoonster dat. Nu eten de vrouwen samen, omdat ze dat allebei gezelliger vinden.

 

De samenwerking tussen wijkverpleging en sociale wijkteams is een versterking van de hulp en ondersteuning in de wijk. Problemen worden sneller gesignaleerd en er kan snel geschakeld worden tussen de deskundigen van het wijkteam. Vroegsignalering zorgt in veel gevallen voor een beperking en vermindering van problematiek. 

 

Sociale wijkteams
Het sociaal wijkteam bestaat uit een team van medewerkers met kennis en ervaring op alle leefgebieden.  Denk daarbij aan financiën, dagbesteding, werk, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijk gezondheid, verslavingsproblematiek, eenzaamheid en veiligheid.

 

De vraag van de bewoner staat centraal bij het sociaal wijkteam. Samen met de bewoner, maar ook met het eigen netwerk of met het netwerk van vrijwilligers wordt gekeken hoe er gewerkt kan worden aan een oplossing voor de problematiek. Specialistische ondersteuning wordt waar nodig ingevlogen.

 

Wijkgerichte verpleegkundigen

Net als de sociaal werkers richten wijkgerichte verpleegkundigen zich op samenwerking, signalering en preventie. Samen met mensen en organisaties in een wijk worden activiteiten ontwikkeld die de lichamelijke en psychische gezondheid bevorderen van alle inwoners van een wijk. Een actieve rol van de wijkbewoners is hierbij van groot belang, er wordt dus ook het liefst aangesloten bij initiatieven die wijkbewoners zelf al hebben genomen. Denk hierbij aan kookgroepen, loopclubjes, vrijwilligersnetwerken enz. Maar ook huisartsen, scholen en middenstanders worden in de plannen betrokken.

 

 

 

Voor meer informatie n.a.v. dit persbericht neemt u contact op met:

Coöperatie Amaryllis: Mw. Jennifer Zwierstra- communicatieadviseur 06 48 16 4228
Palet: Harmke Hage- communicatieadviseur 06 12 79 68 34
Thuiszorg het Friese Land: Gerry Hoekstra, communicatieadviseur, 06 30 37 44 80

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: