A A A

OVER-ONS.png

Ontwikkeling van Parkhove naar Parkhoven

19-02-2014

Palet gaat op haar eigen terrein van het huidige Parkhove en het voormalige kassenterrein Van Smeding in de wijk Achter de Hoven, nieuwe woonzorgconcepten ontwikkelen.

 

Er worden 53 verpleeghuisplaatsen gerealiseerd in de vorm van kleinschalige woonvormen voor zowel mensen met een dementie als mensen met lichamelijke problematiek. Bij deze plaatsen is zowel de woon- als de verpleegfunctie van belang. Tevens zal het zorggedeelte onderdak bieden aan ruimtes voor behandeling, een wijkhuispitaal en een dagcentrum.

 

Wonen in eigen omgeving

Het huidige Parkhove heeft een erkenning van 200 verpleegplaatsen. Dit aantal wordt al langere tijd niet meer gebruikt op deze locatie; deels vanwege het terugdraaien van 6 persoonskamers naar vele 1 - en 2 persoonskamers en vanwege het verspreiden van de capaciteit van woonvormen over meerdere wijken en dorpen. Hierdoor hebben bijvoorbeeld Camminghaburen, Stiens, Bilgaard en een aantal andere wijken en dorpen verpleeghuisplaatsen die ze voorheen niet hadden. Zo kunnen ouderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en blijft het mogelijk om het eigen netwerk te gebruiken.

 

Alternatief voor wonen in instelling

Naast het zorggedeelte zullen er 60 zorgwoningen worden gebouwd op het terrein, waar mensen zelfstandig kunnen wonen en zo nodig zorg ontvangen. Hiermee wil Palet een alternatief bieden voor het wonen in een instelling, nu dat door wijziging van regelgeving nauwelijks meer mogelijk is.  De appartementen en patiowoningen worden zowel onder als boven de huursubsidiegrens gebouwd.

 

Verbinding met de wijk

Het huidige Parkhove ligt nogal besloten en afgezonderd van de wijk. Bij de nieuwbouw zal er betere ontsluiting en verbinding plaats vinden met de wijk. Het terrein wordt toegankelijk voor de wijk om te wandelen of als doorgangsroute te gebruiken per fiets. Het mooie gebied in de stad zal hiermee veel meer ten goede komen aan de wijk en er zal sprake zijn van een veel groener karakter doordat de bebouwingsgraad meer dan gehalveerd gaat worden. Zowel de bewoners van de wijk als Palet zijn op zoek naar verdere verbindingen, bijvoorbeeld daar waar het gaat om duurzaamheid (bijvoorbeeld tuinen op het terrein) en zorg.

 

Het eerste deel van de formele procedure is inmiddels in gang gezet.

In de eerste week van maart verhuizen alle bewoners van Parkhove naar tijdelijke huisvesting in Greunshiem, waarna de sloop voor de zomer zal plaatsvinden.

De nieuwe huisvesting, passend bij de huidige vraag en in verbinding met de gemeenschap, zal in 2016 gereed zijn.

 

Sfeerbeeld Parkhoven.jpg

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: