A A A

OVER-ONS.png

Toekomst De Uiterton op Vlieland veiliggesteld

07-05-2014

Op woensdag 30 april 2014 hebben mevrouw R. Mossel, directeur van Palet en de heer F.H. Weeda, bestuursvoorzitter van de SHOV (Stichting Huisvesting Ouderen Vlieland) een ‘Voorgenomen besluit tot samenwerking’ ondertekend. De inhoud van dit besluit is dat alle zorg die thans door de SHOV verleend wordt aan de mensen in en om het verzorgingscentrum De Uiterton op Vlieland, per 1 juli 2014 overgenomen wordt door Palet. Het voornemen is ook dat op die datum het personeel in dienst zal treden bij deze Friese zorgaanbieder die zich m.n. ook richt op kleinschalig georganiseerde zorg en welzijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat binnen afzienbare tijd alle andere activiteiten van de SHOV, m.n. op het terrein van de huisvesting, zullen worden overgenomen, waarna de stichting geliquideerd kan worden.


Ruim drie jaar nadat de SHOV werd losgemaakt uit het verband van de toenmalige zorgstichting SZD’94 in Assen, is er op deze wijze een nieuwe partner voor de ouderenzorg gevonden. Het was van het begin af duidelijk dat de SHOV te klein is om op langere termijn zelfstandig te kunnen voortbestaan en te voldoen aan alle eisen van de financiers en toezichthouders in de zorg. Hoewel er zeker in deze jaren geen zekerheden bestaan in de wereld van de zorg, gelet op de ingrijpende veranderingen en bezuinigingen die vanuit de landelijke overheid aan de sector worden opgelegd, lijkt met deze stap gewaarborgd te zijn dat er ook in de toekomst een vorm van beschermd wonen voor ouderen op Vlieland aanwezig blijft.


De overname van De Uiterton past tevens uitstekend in het beleid van de gemeente Vlieland om op dit eiland alle zorg en welzijn te integreren en onder regie van Palet uit te voeren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de wens van de gemeente om aan alle eilanders die vorm van zorg en welzijn te bieden, waardoor ze zolang mogelijk op Vlieland kunnen blijven wonen.


Vlieland, 1 mei 2014

Toekomst De Uiterton op Vlieland veiliggesteld.jpg

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: