A A A

OVER-ONS.png

De Cliëntenraad

Om u goede ondersteuning te kunnen bieden, is het belangrijk dat u inspraak heeft. Daarom zijn er Cliëntenraden voor de verschillende locaties en wijken.

De Cliëntenraden hebben als doel de belangen te behartigen van cliënten en bewoners die gebruik maken van de ondersteuning van Palet. Om dat te realiseren probeert de Cliëntenraad te achterhalen welke zaken in het zorgaanbod verbeterd kunnen worden. Dat wordt besproken binnen de Cliëntenraad en vervolgens in het regelmatig terugkerend overleg met het management. Zo proberen de Cliëntenraden in goed overleg de zorg te verbeteren.

Contact onderhouden met de achterban vindt op verschillende manieren plaats, zoals op jaarvergaderingen, informatiebijeenkomsten, huiskamergesprekken en via informatie in het huisblad.

Uw mening telt
In de Cliëntenraad kunt u, als u zorg krijgt van Palet, meepraten over de ondersteuning en dienstverlening. Dat kan over onderwerpen als voeding, inrichting of activiteiten. Ook familieleden en vertegenwoordigers van cliënten kunnen in de cliëntenraden zitten.
Onderwerpen die alle locaties en wijken aangaan, zoals cliënttevredenheidsonderzoeken, de begroting of de zorginkoop, worden in de Centrale Cliëntenraad behandeld. Hierin zijn de lokale raden vertegenwoordigd. Zo zorgen we samen voor nog betere zorg.

Contact met de cliëntenraad
Heeft u vragen of wilt u contact met één van de cliëntenraden van Palet? Stuur dan een e-mail naar ccr-palet@paletgroep.nl


Vacatures
Als u betrokken wilt zijn bij het behartigen van de belangen van de cliënten van Palet, dan is het wellicht iets voor u om zitting te nemen in een van de Cliëntenraden.  De Cliëntenraden kennen een vergoedingsregeling. Ook zijn er mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

Centrale Cliëntenraad
 
In november 2014 is de Centrale Cliëntenraad opgericht. Hier komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van Palet, De Friese Wouden, De Friese Wouden Huishoudelijke hulp en Elkander zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt tevens een aantal keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep en/of de Raad van Toezicht.

Jaarverslagen

- Jaarverslag 2018 Cliëntenraad regio Leeuwarden Zuid-West

  

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: