A A A

OVER-ONS.png

KwadrantGroep

Palet is onderdeel van de KwadrantGroep. Dat is een overkoepelende organisatie van verschillende stichtingen en bedrijven. Al die organisaties hebben hun eigen merk en strategie. De KwadrantGroep werkt aan de ontwikkeling van wonen, zorg, welzijn en verleent diensten op het gebied van extramurale en intramurale zorg. Het doel is om mensen met beperkingen te ondersteunen. Om ze zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Of thuis te laten wonen zodra het weer kan. Zo hoopt de KwadrantGroep dat mensen volop kunnen deelnemen aan de lokale gemeenschap. Bij de KwadrantGroep werken 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwilligers.

Juridische fusie zorgbedrijven

De zorgbedrijven van de KwadrantGroep zijn per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd tot één stichting: Stichting Kwadrantgroep. De KwadrantGroep bestond daarvoor uit meerdere stichtingen en vennootschappen, waaronder Palet, Pasana en De Friese Wouden. Met de juridische fusie zijn de stichtingen en vennootschappen anders gegroepeerd. Het is vooral een administratieve aangelegenheid. De nieuwe juridische structuur brengt meer eenvoud, slagkracht en flexibiliteit.

Per 1 november 2016 is Pasana verder gegaan onder de naam Elkander.

Overige bedrijven binnen De Kwadrantgroep zijn:

De Friese Wouden
De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Dit kan bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging.

Elkander
Elkander biedt zorg op het platteland, de dorpen en Waddeneilanden van Noordoost Fryslân. Elkander biedt alles wat u nodig hebt om thuis te blijven wonen, zo lang mogelijk. Ook als u in een fase van uw leven komt dat u ondersteuning en zorg nodig hebt.

Zorgmaatwerk
Zorgmaatwerk is een HKZ gecertificeerde zorginstelling die behandeling biedt aan mensen met een beperking als gevolg van een psychiatrische diagnose.

pluZ
pluZ is het servicepakket van de KwadrantGroep. Als pashouder kunt u gebruik maken van diensten en producten op het gebied van gemak, wonen.

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp
KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp levert verschillende vormen van huishoudelijke hulp in Friesland. De hulp die u krijgt wordt afgestemd op de WMO-indicatie van de gemeente. Daarnaast bieden we particuliere hulp aan mensen die geen indicatie ontvangen van de gemeente of naast de indicatie van de gemeente extra hulp willen.

 

 

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: