A A A

OVER-ONS.png

KwadrantGroep

De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Wij bieden een totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt en in samenwerking met lokale organisaties en de gemeenschap. Dat is voor ons de kracht van de verbinding.

De KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en servicepakket pluZ.

Wij zijn er voor alle inwoners in wijken en dorpen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door een totaalpakket aan zorg te bieden; van huishoudelijke hulp tot complexe zorg thuis, van zorg in onze locaties tot specialistische behandeling, zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De KwadrantGroep is een aantrekkelijke werkgever, onze professionals krijgen alle ruimte zichzelf te ontplooien.


Juridische fusie zorgbedrijven

De zorgbedrijven van de KwadrantGroep zijn per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd tot één stichting: Stichting Kwadrantgroep. De KwadrantGroep bestond daarvoor uit meerdere stichtingen en vennootschappen, waaronder Palet, Pasana en De Friese Wouden. Met de juridische fusie zijn de stichtingen en vennootschappen anders gegroepeerd. Het is vooral een administratieve aangelegenheid. De nieuwe juridische structuur brengt meer eenvoud, slagkracht en flexibiliteit. Per 1 november 2016 is Pasana verder gegaan onder de naam Elkander.


Overige bedrijven binnen De KwadrantGroep zijn:

De Friese Wouden
De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Dit kan bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging.

Elkander
Elkander biedt zorg op het platteland, de dorpen en Waddeneilanden van Noordoost Fryslân. Elkander biedt alles wat u nodig hebt om thuis te blijven wonen, zo lang mogelijk. Ook als u in een fase van uw leven komt dat u ondersteuning en zorg nodig hebt.

pluZ

pluZ is het servicepakket van de KwadrantGroep. Als pashouder kunt u gebruik maken van diensten en producten op het gebied van gemak, wonen.

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp
KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp levert verschillende vormen van huishoudelijke hulp in Friesland. De hulp die u krijgt wordt afgestemd op de WMO-indicatie van de gemeente. Daarnaast bieden we particuliere hulp aan mensen die geen indicatie ontvangen van de gemeente of naast de indicatie van de gemeente extra hulp willen.

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: