A A A

OVER-ONS.png

Zorgwoordenboek

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een "volksverzekering". Dat betekent dat het een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering is voor de niet-individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's. AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit.

Belevingsgerichte zorg
Belevingsgerichte zorg is afgestemd op uw beleving en ervaring. De belangrijkste uitgangspunten van belevingsgerichte zorg zijn:
•    U houdt de regie over de zorg
•    Beslissingen nemen we altijd samen
•    Uw mening is net zo belangrijk als die van ons
•    U krijgt professionele zorg op maat

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
Om AWBZ-zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg.

PGB (Persoons Gebonden Budget)
Het Persoonsgebonden Budget is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft en daarvoor gediagnosticeerd is, zelf zorg kan inkopen. U mag hiervoor individueel een hulpverlener of begeleider uitkiezen.

Woonzorgcentrum
Een woonzorgcentrum is een woonplek waar u tijdelijk of definitief kunt wonen wanneer u verzorging of verpleging nodig hebt, die thuis niet kan worden geboden.

Zorg (in de PGB branche)
De bekommernis om uw gezondheid.

Zorg op maat
De verlening van zorg die precies afgestemd is op uw behoefte, wensen en voorkeuren.

Zorgaanbieder
De partij die zorg verleent.

Zorgsteunpunt
Een zorgsteunpunt in een locatie in uw wijk van waaruit Palet u zorg op afroep kan verlenen wanneer u nog zelfstandig thuis woont. Het zorgsteunpunt is vaak gevestigd in of in de buurt van één van onze woonzorgcentra.

Zorgvrager
De partij die zorg nodig heeft /vraagt.

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: