A A A

5700000163-header-2.png

Dagverzorging en dagbehandeling

Wanneer u zelfstandig thuis woont, kan het lastig zijn om invulling aan uw dag te geven. U bent op zoek naar een zinvolle en bovendien gezellige besteding. In dat geval kunt u een beroep doen op dagopvang of dagbehandeling van Palet.

Dagverzorging
Als u het steeds lastiger vindt om zelfstandig uw leven te leiden en er wel eens tussenuit wilt om samen met leeftijdsgenoten te eten, een spelletje te doen en de dag door te brengen, dan is dagverzorging misschien wat voor u. Binnen diverse centra en steunpunten van Palet is een dagcentrum aanwezig. Professionele medewerkers begeleiden u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. U kunt één of meerdere dagen per week deelnemen aan dagverzorging. Als u ook een vervoersindicatie heeft, wordt het vervoer van en naar huis voor u verzorgd.

De kosten voor dagverzorging worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt hiervoor terecht bij het WMO-loket, het sociale wijkteam of het gebiedsteam van de gemeente. Voor dagverzorging wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het sociale wijkteam verzorgt de indicering.  

Dagbehandeling
Wordt u in uw doen en laten belemmerd door geestelijke of lichamelijke problemen en heeft u tijdelijk specifieke behandeling nodig? Binnen verschillende centra en steunpunten van Palet kunt u dagbehandeling ontvangen.

Professionele medewerkers begeleiden u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. De behandeling staat centraal. Daarnaast neemt u deel aan verschillende activiteiten die de behandeling ondersteunen en aansluiten bij uw behoeften en wensen. U kunt één of meerdere dagen per week deelnemen aan dagbehandeling. Als u ook een vervoersindicatie heeft, wordt het vervoer van en naar huis voor u verzorgd.

Aan dagbehandeling is een specialist ouderengeneeskunde verbonden die andere behandelaars kan inschakelen.

De indicatie voor dagbehandeling en dagverzorging wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ons Klantadviescentrum helpt u graag bij uw aanvraag.

De kosten voor dagbehandeling worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ vervangt sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt een indicatie voor langdurige zorgt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die beoordeelt op een objectieve manier welke zorg u precies nodig heeft en welke vergoeding hier bij hoort. Op deze website kunt u hier meer over lezen.

Dagactiviteiten

De dagactiviteitencentra van Palet zijn een laagdrempelige voorziening waarvoor u geen indicatie nodig heeft. Voor de warme maaltijd, koffie en thee en materialen die voor de activiteiten worden gebruikt, vragen we een eigen bijdrage van €10 per dag. Wanneer u deze niet kunt betalen of geen vervoer heeft naar het dagactiviteitencentrum in uw omgeving, kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente. Onze dagactiviteitencentra bevinden zich op verschillende locaties in het gehele werkgebied van Palet.

Binnen de dagactiviteitencentra van Palet bevindt zich ook De Buurtkamer. Hier kunnen mensen terecht om sociale contacten op te doen en deel te nemen aan activiteiten. Er wordt koffie en thee geschonken en is het mogelijk om ‘s middags een gezamenlijke warme maaltijd te nuttigen. Dagbesteding in de Buurtkamer wordt ook vergoed uit de WMO. In de gemeente Leeuwarden wordt een eigen bijdrage van €10 gevraagd voor de warme maaltijd, koffie en thee en voor materialen. 

Aanmelden of meer informatie aanvragen

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: