A A A

Spraakafzien

Voor mensen met problemen aan het gehoor of gehoorverlies kan 'spraakafzien' een oplossing zijn. Spraakafzien is veel meer dan 'liplezen' alleen; bij spraakafzien wordt er ook informatie gehaald uit de bewegingen van de mond, de mimiek, de houding en de gebaren van de spreker en natuurlijk de context waarin de communicatie plaatsvindt.

 

Spraakafzien kan een belangrijke ondersteuning bieden bij het 'spraakverstaan', naast bijvoorbeeld een hoortoestel. Bij mensen met gehoorverlies is het niet altijd zo dat zacht geluid niet gehoord wordt. De spraak kan vervormd doorkomen wanneer verschillende toonhoogtes in meer of mindere mate zijn uitgevallen.

 

Factoren die een positieve invloed hebben op spraakafzien zijn:

 

- Goed gezichtsvermogen

- Goede motivatie

- Communicatieve instelling

- Taalgevoel

- Vermogen om mee te denken met de spreker of zelfs vooruit te denken

 

Eén derde deel van de spraakklanken is zichtbaar en visueel te onderscheiden. De klanken 'k' en ' h' kun je niet zien als iemand ze uitspreekt, maar de 'p', 'b' en de 'm' weer wel. Het spraakafzien is daarom een ondersteuning van de totale waarneming van de communicatie.

 

Iets voor u?
Voor spraakafzien kunt u terecht bij een logopedist. Individueel en/of in groepsverband (bij voldoende deelname). Daarnaast kunt u bij onze logopedist ook terecht voor:

 

- Begeleiding met als doel het beter leren omgaan met slechthorendheid en/of het verbeteren van communicatie

- Het aanleren van hoorstrategieën die bijdragen aan beter horen en/of verstaan

- Communicatie-adviezen voor mensen in jouw omgeving

 

De mogelijkheid om spraakafzien toe te passen wordt voor een deel bepaald door (de medewerking van) de spreker. Het is daarom van belang dat de spreker strategieën toepast, die het verstaan voor u als luisteraar verbetert. Dit komt ook aan bod tijdens de training van de logopedist.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op: 058-213 0341 of oorizon@kwadrantgroep.nl

 

(literatuur: cursistenreader Post HBO cursus Spraakafzien, GGMD voor Doven en Slechthorenden / http://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/slechthorendheid/leven-met-slechthorendheid/spraakafzien)

 

Aanmelden of meer informatie aanvragen

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: