A A A

Wonen met zorg thuis

Zorg in uw eigen huis


U wil het liefst thuis blijven wonen in uw vertrouwde omgeving. Wanneer dat eigenlijk niet meer gaat vanwege uw behoefte aan intensievere zorg, kunnen wij u de zorg en ondersteuning thuis brengen. Net als in een verzorgingshuis. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Samen maken we afspraken over wat u zelf wel en niet meer doet. Zo houdt u zelf de regie over uw leven en wij ontzorgen daar waar nodig is.

24 uur per dag heeft u zorg in een zelfstandig wooncomplex en is direct contact met medewerkers mogelijk. Wanneer het nodig is, nemen we de was, persoonlijke verzorging  en/of verzorging van maaltijden over. We kunnen u helpen met de medicatie, hulpmiddelen, maar ook met uw vrijetijdsbesteding.

U heeft dus veel keuzemogelijkheden in uw eigen huis. En elke ondersteuning is op maat.

Thuis wonen met de voordelen van verzorgingshuiszorg
U woont thuis, maar geniet de voordelen van verzorgingshuiszorg. U wordt uitgerust met bepaalde voorzieningen en diensten thuis, zodat u de veiligheid en vertrouwdheid zo lang mogelijk blijft behouden.

U krijgt bijvoorbeeld automatisch personenalarmering in uw appartement. In overleg met u en binnen de richtlijnen, verzorgen we voor u het schoonmaken van uw appartement. Ook valt u onder een collectieve WA en inboedelverzekering. Uw standaard inrichting valt wel onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer u ‘woont met zorg’, betaalt Palet alle verblijfskosten zoals huur, gas, water en elektriciteit, gemeentelijke belastingen, verzekeringen (inboedel en WA) evenals maaltijden en bewassing. Wanneer u alleen thuiszorg had ontvangen, waren deze kosten voor uzelf geweest.

Om in aanmerking te komen voor verzorgingshuiszorg thuis heeft u een indicatie nodig. De indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ons Klantadviescentrum helpt u graag bij uw aanvraag.
Personen van 80 jaar en ouder kunnen kunnen zich rechtstreeks bij ons Klantadviescentrum aanmelden, zonder dat zij hiervoor eerst een indicatie van het CIZ hoeven aan te vragen.
  
Kosten
De kosten voor wonen met zorg thuis worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze vervangt sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De indicatie voor langdurige zorg kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die beoordeelt op objectieve wijze welke zorg u precies nodig heeft en welke vergoeding hier bij hoort. Op de website van het CAK kunt u meer lezen over de eigen bijdrage die kan worden gerekend voor zorg thuis.  

Wanneer u woont met zorg, betaalt u nog wel zelf uw ziektenkostenverzekering, telefoonkosten en kabelaansluiting. Kleding, extra voedingsverstrekkingen en andere privé-uitgaven zijn ook voor eigen rekening.

Ons Klantadviescentrum staat u graag te woord als u op zoek bent naar meer informatie of vragen heeft. U kunt onze medewerkers bereiken via tel. 0900 - 321 321 3 (€0,01 p.m.) of het formulier hieronder invullen.

Wij leveren zorg en behandeling in Noordwest Friesland vanuit locaties in Leeuwarden en de gemeenten Leeuwarderadeel, Menameradiel en Harlingen.

Aanmelden of meer informatie aanvragen

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: