A A A

Zorg in de laatste levensfase

U wilt de laatste fase in uw leven graag doorbrengen in uw eigen, vertrouwde omgeving. Palet biedt begeleiding, verzorging en verpleging aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een korte levensverwachting hebben. Palliatieve zorg noemen we dat. Wanneer dit niet meer mogelijk is in uw eigen omgeving is hospice Marcelis Goverts Gasthuis een goed alternatief.

Palet biedt palliatieve zorg, begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Een menselijke benadering en persoonlijke aandacht staan hierbij voorop. Zo verblijft u in uw eigen vetrouwde omgeving en ontvangt u de juiste zorg. Niet alleen verpleging, maar ook de behandelaars en therapeuten komen bij u thuis. Wanneer u door de omstandigheden niet langer meer thuis kunt wonen, kunt u ook terecht in ons hospice.

Intensieve terminale zorg
 Intensieve terminale zorg (ITZ) is er ’s nachts voor mensen die in de laatste fase van het leven verkeren. Het is een aanvulling op de palliatieve zorg aan huis, die overdag wordt verleend. Maar ook wanneer een cliënt net uit het ziekenhuis komt en ’s nachts nog veel zorg nodig heeft, kan intensieve thuiszorg uitkomst bieden. De intensieve terminale zorg wordt verleend door gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden IG van de KwadrantGroep. Meer informatie over de ITZ vindt u op de website van de KwadrantGroep 

Over Hospice Marcelis Goverts Gasthuis

In het hospice krijgt u 24 uur per dag zorg van verpleegkundigen en vrijwilligers. Daarnaast kunt u gebruik maken van de behandelaars en therapeuten van het Expertise- en Behandelcentrum. Uw eigen huisarts blijft de behandelend arts. Het hospice heeft zes ruime appartementen waarin een keukenblok, eigen douche en toilet, telefoon-, tv- en internetaansluiting aanwezig zijn. De kamers zijn comfortabel en ruim genoeg om met eigen meubilair een huiselijk sfeer te creëren. Familie en vrienden kunnen overnachten en worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Het hospice heeft een eigen keuken waarin maaltijden kunnen worden bereid.

Voor palliatieve zorg thuis of plaatsing in het hospice is aanmelding nodig bijhet Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kunt u zelf doen, maar ook laten doen door de huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, ziekenhuisspecialist of een familielid.

Kosten

De kosten voor palliatieve zorg thuis worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor betaalt iedere Nederlander een inkomensafhankelijke bijdrage aan de Belastingdienst en zijn we verplicht verzekerd bij een zorgverzekeraar naar keuze.

De indicatie voor zorg in de laatste levensfase wordt door de wijkverpleegkundige gedaan. Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met ons Klantadviescentrum, via tel. 0900 - 321 321 3 (€0,01 p.m.) of het formulier hieronder invullen.

Wij leveren palliatieve zorg en behandeling in Noordwest Friesland vanuit locaties in Leeuwarden en de gemeenten Leeuwarderadeel, Menameradiel en Harlingen. 

Aanmelden of meer informatie aanvragen

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: