Psychologie

  • Ondersteuning bij psychische klachten
  • Begeleiding en behandeling
  • Bij u thuis of in één van onze locaties

Angsten, depressies of geheugenproblemen kunnen u in uw dagelijks doen en laten behoorlijk beperken. Als het u niet lukt hier zelf uit te komen, dan kunt u onze psycholoog inschakelen.

Begeleiding en behandeling

Wonen met zorg

De psychologen van KwadrantGroep richten zich op psychische problemen, cognitieve stoornissen en gedragsproblemen bij ouderen, die als gevolg van meerdere (lichamelijke, sociale of psychische) problemen specifieke zorg en behandeling nodig hebben. De psycholoog brengt psychische klachten in beeld en biedt daarnaast hulp en ondersteuning. De psycholoog geeft ook informatie en advies over de aard van eventueel verstoorde functies en hoe het beste met de beperkingen daarvan kan worden omgegaan. Er wordt een leef- en begeleidingsadvies opgesteld dat het beste bij de cliënt past. Dat wordt met de cliënt en diens naasten besproken. Daarnaast werkt de psycholoog ook nauw samen met zorgteams van de verzorgings- en verpleeghuizen van KwadrantGroep. 

Zorg thuis

Voor cliënten thuis kan de psycholoog van KwadrantGroep door de huisarts worden ingeschakeld voor een zogenaamd consult. De psycholoog kan dan de situatie rondom de psychische klachten (bijvoorbeeld op het gebied van geheugen, angst, stemming of veranderend gedrag) van de cliënt in kaart brengen. Dat gebeurt vaak in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, bij voorkeur bij de cliënt thuis. Er wordt daarna een advies gegeven bijvoorbeeld voor verdere behandeling. De psycholoog geeft ook informatie en advies over de aard van eventueel verstoorde functies en hoe het beste met de beperkingen daarvan kan worden omgegaan: er wordt een leef- en begeleidingsadvies opgesteld dat het beste bij de cliënt past. Dat kan met de naasten, maar zo nodig ook (afhankelijk van de vraag) met andere betrokkenen, bijvoorbeeld een team van de thuiszorg, besproken worden.