Kosten en zorg aanvragen

Begeleiding wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Aanmelden gaat via het Wmo-loket van de gemeente waar u woont.

Bij het Wmo-loket wordt naar uw situatie gekeken en welke begeleiding daar het beste bij past. Geef bij de aanmelding aan dat u begeleiding wilt ontvangen van de KwadrantGroep. Het secretariaat van KwadrantGroep Begeleiding kan u eventueel helpen bij het aanmelden. U kunt contact opnemen via begeleiding@kwadrantgroep.nl of telefoonnummer 088 – 018 17 01.