Thuiszorg

  • 24/7
  • Altijd dichtbij
  • Uw zorgbehoefte staat centraal

Palet biedt zorg, verpleging en ondersteuning bij u thuis, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Wij zijn gespecialiseerd in persoonlijke verzorging en verpleging en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze. We staan dag en nacht voor u klaar. Onze thuiszorgteams werken vanuit zorgsteunpunten in dorpen en wijken, daardoor zijn wij altijd dichtbij.

Advies over zorg, verpleging en behandeling

Het is fijn om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen, ook als u tijdelijk of voor langere tijd zorg nodig heeft. Onze wijkverpleegkundigen geven op basis van uw zorgbehoefte en uw persoonlijke omstandigheden advies over zorg, verpleging en behandeling. We werken hierbij graag samen met de mensen om u heen en andere betrokken zorgprofessionals.

Onze verzorgenden helpen u met bijvoorbeeld wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan. Als u ziek bent en een lichamelijke beperking heeft, kunt u thuis verpleegd worden. Dat kan ook meer dan één keer op een dag. Het kan dan gaan om wondverzorging, bij incontinentie en het geven van injecties.

Nachtzorg

Als u (tijdelijk) ’s nachts zorg nodig heeft, komt er een medewerker van ons nachtzorgteam bij u langs. Deze thuiszorgprofessionals zijn 7 nachten per week tussen 23.00 en 07.00 uur onderweg.

Intensieve terminale zorg

Intensieve terminale zorg (ITZ) is er ’s nachts voor mensen in de laatste fase van hun leven. Het is een aanvulling op de thuiszorg overdag.

Volledig Pakket Thuis

Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Als de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt, is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat u dan verhuist naar een verpleeghuis. Daarom biedt KwadrantGroep een nieuwe zorgvorm: Volledig Pakket Thuis (VPT). De naam zegt het al, u ontvangt thuis de meest passende zorg en ondersteuning.

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.