A A A

5700000163-header-2.png

Wonen met zorg

Iedereen woont het liefst gewoon thuis, in de eigen vertrouwde omgeving. Maar als dat niet meer mogelijk is, dan kunt u in een  wijk- of woonzorgcentrum van Palet verzorgd wonen.

Wonen met zorg bij Palet kan tijdelijk of langdurig zijn. Ook wonen in een verpleeghuis of in een kleinschalige woonvorm behoort tot de mogelijkheden. U kunt gebruik maken van verschillende vormen van zorg zoals verzorging, verpleging, begeleiding of 24-uurs zorg.

Kijk snel verder naar alle mogelijkheden die Palet u kan bieden!

Kosten
De kosten voor wonen met zorg worden altijd vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze vervangt sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt een indicatie voor langdurige zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die beoordeelt welke zorg u precies nodig heeft en welke vergoeding hier bij hoort. Op deze website kunt u hier meer over lezen.

Voor meer informatie over Wonen met zorg kunt u terecht bij ons Klantadviescentrum via tel. 0900 - 321 321 3 (€0,01 p.m.). 

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: