Wijkhuispitaal Hoveniershuis

  • Kortdurend verblijf
  • Na opname in het ziekenhuis
  • 24 uur zorg aanwezig

Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen en zorg, behandeling of revalidatie nodig heeft, kunt u in wijkhuispitaal Hoveniershuis in woonzorgcentrum Parkhoven in Leeuwarden terecht. 

Bijvoorbeeld als u bent gevallen en uw huisarts vindt het nodig dat er een behandeling wordt gestart, of als uw astma of diabetes is ontregeld. Dit is Eerstelijnsverblijf. Maar ook als u na een opnamen in het ziekenhuis moet revalideren, kunt u terecht in het wijkhuispitaal. Dit noemen we geriatrische revalidatie. 

Er is onderscheid tussen Eerstelijnsverblijf hoog en Eerstelijnsverblijf laag. U krijgt Eerstelijnsverblijf hoog als u tijdelijk 24 uur per dag intensieve zorg en persoonlijke verzorging nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde van Palet is bij eerstelijnsverblijf hoog verantwoordelijk voor de zorg. U krijgt Eerstelijnsverblijf laag wanneer u tijdelijk zorg of behandeling nodig hebt. Uw eigen huisarts blijft bij Eerstelijnsverblijf laag verantwoordelijk voor de zorg.

Als u bij ons komt om te revalideren dan werken we samen aan uw herstel. Doel hierbij is dat u zich thuis weer kunt redden met alledaagse handelingen. In het wijkhuispitaal zijn 12 plekken. U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van de faciliteiten in Parkhoven.