Cliënteninformatie

Privacy

Bij Palet hechten we veel waarde aan uw privacy. We vinden het belangrijk om de gegevens van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van deze website zo goed mogelijk te beschermen. Als u cliënt bent bij Palet, dan registreren wij een aantal persoonlijke gegevens. Alleen de medewerkers die direct bij de zorg betroken zijn, mogen deze gegevens inzien. Tegenover anderen hebben zij een geheimhoudingsplicht. Lees meer over ons privacybeleid.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en de zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten. Onze algemene voorwaarden vindt u op de website van de KwadrantGroep.

Tarievenlijst

Onze tarievenlijst is geldig voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep en vindt u op de website van de KwadrantGroep. De prijzen die in deze lijst zijn opgenomen, zijn vastgesteld na goedkeuring van de Concern Cliëntenraad van de KwadrantGroep. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld, daarbij wordt rekening gehouden met de dan geldende wet- en regelgeving.

In de tarievenlijst staan de tarieven voor:

  • Zorgverlening
  • Voeding
  • Facilitair
  • Overige dienstverlening

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.