Palet onderdeel van KwadrantGroep

Palet is onderdeel van KwadrantGroep. KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Wij bieden een totaalpakket aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in de eigen omgeving van een cliënt en in samenwerking met lokale organisaties. Dat is voor ons de kracht van verbinding.

KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven Palet, Elkander en De Friese Wouden, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en het servicepakket MeiJo.
 

Onze kernwaarden

Kracht door verbinding
Wij geloven in de kracht van ieder mens. Wij richten onze aandacht op de sterke kanten en talenten van iedereen en bieden ruimte om te groeien. Door krachten te bundelen komen waardevolle verbindingen tot stand. Zo creëren we meerwaarde en kunnen we uitdagingen beter het hoofd bieden.

Oprechte aandacht
Wij zien de hele mens, met zijn eigen persoonlijkheid, uniek verleden en unieke toekomst. Om mensen werkelijk te leren kennen, luisteren wij met oprechte aandacht naar elkaar. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, respect, veiligheid en vertrouwen. Wij investeren in gelijkwaardige relaties waarin sprake is van wederkerigheid.

Werkplezier
Wij geloven dat werkplezier een bepalende factor is voor goede relaties. Tussen cliënten en medewerkers, medewerkers onderling en in relatie met anderen. Daarom werken we vanuit vertrouwen en investeren we gericht in samen ontwikkelen en groeien. Wij zijn merkbaar een aantrekkelijke werkgever en samenwerkingspartner.