Cliëntenraden

De locaties van Palet hebben elk een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van Palet. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat dan om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, maaltijdservice en bereikbaarheid. Ook heeft de cliëntenraad overleg met de locatiemanager en er is regelmatig contact met de bewoners en hun familie.

Meepraten in de Cliëntenraad?

Als u of uw familielid zorg krijgt van Palet, kunt u lid worden van de cliëntenraad. Een belangrijke en uitdagende functie en u kunt echt iets betekenen voor de cliënten. Als u interesse heeft kunt u een mail sturen naar ccr-palet@paletgroep.nl. Ook als u een vraag heeft voor de cliëntenraad kunt u die via dit mailadres stellen.

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep van belang zijn.Leden van de cliëntenraden van Palet, Elkander, De Friese Wouden en de KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt een aantal keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep en/of de Raad van Toezicht.

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.