Cliëntenraden Palet

De locaties van Palet hebben elk een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van Palet. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, maaltijdservice en bereikbaarheid. Ook heeft de cliëntenraad overleg met de locatiemanager en er is regelmatig contact met de bewoners en hun familie.

Meepraten in de Cliëntenraad?

Als u of uw familielid zorg krijgt van Palet, kunt u lid worden van de cliëntenraad. Een belangrijke, boeiende en uitdagende functie. En u kunt echt iets betekenen voor de cliënten. Interesse? Neemt u dan contact op met een van de Paletlocaties of via onderstaande e-mailadressen:
Cliëntenraad De Hofwijck cr-dehofwijck@kwadrantgroep.nl
Cliëntenraad Parkhoven cr-parkhoven@kwadrantgroep.nl
Cliëntenraad Swettehiem cr-swettehiem@kwadrantgroep.nl
Cliëntenraad Skilhiem/Petterhústerstate clientenraadstiens@kwadrantgroep.nl
Cliëntenraad Nij Statelân en IenhoarnState: (mailadres volgt)

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep van belang zijn. Leden van de cliëntenraden van Palet, Elkander, De Friese Wouden, Zorg Thuis en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt een aantal keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur van KwadrantGroep en/of de Raad van Toezicht.