A A A

OVER-ONS.png

Café doodgewoon 17 september 2014

10-09-2014

Op 17 september 2014 opent het Café Doodgewoon weer zijn deuren.

Van 19.30 tot ca. 21.00 uur bent u welkom op twee locaties

  • in Zorgcentrum De Batting, Achlumerdijk2 in Harlingen
  • in De Hofwijck aan Dirk Zeperweg 2 in Leeuwarden

 De rode draad bij de 6 cafe-avonden in 2014 is het zorglandschap in verandering. Wat verandert er allemaal? Eigen regie, autonomie, het belang van sociale netwerken, mantelzorg, participatiemaatschappij.  Kreten die we vaak horen, maar wat betekent dit voor patiënten, naasten en hulpverleners?

 

In De Batting is, naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er aandacht voor het thema: Eigen regie

Eigen regie houden wordt door patiënten erg belangrijk gevonden. Autonomie is daarbij het sleutelwoord. Autonomie is in vrijheid met hulpverleners en naasten beslissingen nemen over de invulling van je zorgvraag. Maar wordt deze autonomie niet bedreigd als je hulp nodig hebt. Welke keuzes en beslisrecht heb je ook bij wilsonbekwaamheid? Wat kan je zelf doen om de regie vast te houden ook in de laatste levens fase. Chris Bartelds , de Zorgombudsman van stichting Cura Vera gaat hierover met u in gesprek

 

 

In De Hofwijck is dan het thema: Goede informatie is belangrijk  

Bij keuzes rond levenseinde behoort de wens van patiënt zeker centraal te staan, maar dan moet je wel goed geïnformeerd zijn over mogelijkheden en gang van zaken bij euthanasie en palliatieve sedatie als behandeling. Maar ook de betekenis van een non-reanimatieverklaring komt aan de orde. Hierover praten we met Ria Roukema ( palliatief verpleegkundige bij Antonius zorggroep in Sneek

 

Het café Doodgewoon wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg

Noordwest Friesland. De toegang is gratis

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland is een samenwerkingsverband van Zorgbelang Fryslân, een vertegenwoordiger namens de huisartsen, Thuiszorg Allerzorg, zorgcentrum t’Bildt Palet, Stichting Palla, Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noord West Friesland,

Thuiszorg het Friese Land, Het Marcellis Goverts Gasthuis, Molenaar Klein hospice, ziekenhuis MCL, Noorderbreedte en Buurtzorg Nederland.      www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordwestfriesland

 

netwerk palliatieve zorg.jpg

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op: